Disclaimer

Algemene instructies met betrekking tot deze product catalogus:

Het product programma van Peters Rubber & Plastics omvat slangen voor vele toepassingen:

 • Universeel
 • Water
 • Reiniging
 • Lucht & gas
 • Stoom
 • Olie
 • Chemie
 • Slijtvast
 • Levensmiddelen
 • Bunker, Marine & Offshore
 • Viskwekerij

We verzoeken u vriendelijk om de informatie vermeld op de technische productbladen te volgen conform de volgende instructies:

De inhoud van dit document is niet bindend. De vermelde informatie komt overeen met de actuele stand van de techniek en zijn onder voorbehoud van fouten, onvolkomenheden en technische veranderingen. Voor meer informatie inzake aansprakelijkheid, verwijzen wij u naar de algemene leveringsvoorwaarden. Deze zijn gedeponeerd bij de Arrondissement Rechtbank te Roermond en daar ook opvraagbaar (indien gewenst tevens als bijlage in een offerte).

Aansprakelijkheid kan alleen van toepassing zijn bij een bewezen materiaal- en/of fabricagefout, onder voorbehoud van vakkundige montage van koppelingen en geadviseerde toepassingen, uiteraard vooropgesteld van een juist gebruik van de slangen en alle verband houdende materialen.

Met stoom reinigen en/of steriliseren mag alleen druk loos plaatsvinden in een open systeem onder voorbehoud dat de aangegeven temperatuur van het betreffende slang type wordt aangehouden.

Metrische waarden en vermeldde werk- en barstdruk zijn leidend. Diameters en drukwaarden zijn afgerond weergegeven. Druk en vacuüm informatie zijn gebaseerd op kamertemperatuur. Verhoogde druk en verandering van temperatuur kunnen een effect hebben op de levensduur van de slang.

Informatie met betrekking tot de eigenschappen van de slangen, zoals werkdruk, temperatuur en buigradius staan op zichzelf. Een langdurig gebruik van slangen op de prestatiegrenzen van de genoemde eigenschappen, leidt uiteraard tot verkorting van de levensduur. Productietoleranties zijn volgens EN ISO 1307:2006 of conform de toleranties welke van toepassing zijn in specifieke normen van slangen indien vermeldt op het productblad. Raadpleeg altijd onze website www.petersrubber.nl voor uw up-to-date informatie.

Voor opslag van rubber- en kunststofslangen verwijzen wij naar algemene normen zoals DIN 7716 deel 3, ISO 2230, of RMA IP-2/deel 9.

Voor aanvullende en algemene informatie met betrekking tot slangen verwijzen wij ook naar het RMA Hose Handbook IP2:2009 (Rubber Manufacturers Association).